ฟลิงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเอ็มไปที โกลบอล สตาร์ทอัพ (MIT Global Startup)

ฝันให้ไกล ฝันถึงเทคโนโลยี คือสารภายใต้งานแสดงสินค้าเอ็มไอที โกลบอล สตาร์ทอัพประจำปี 2561 ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านธุรกิจทั่วโลกที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตด้านธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

งานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมเซ็นทาราแกรนด์และโรงเรียนสอนการบริหาร ศศินทร์ ในงานประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจเชิงนวัตกรรม

ในช่วงสามวันในเดือนมีนาคม นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบการนักลงทุนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับประสบการณ์จากการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกล้าคิดเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีในวงการธุรกิจ

ฟลิงได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงานประชุมแสดงสินค้าเริ่มต้น ซีอีโอไมเคิลเคอร์รีพร้อมกับเพื่อนร่วมงาน นัท ซึ้งหัยพรและแดน กอนคาลเวสได้กล่าวถึงทางออกที่ใช้โดรนและเทคโนโลยีที่บริษัทกำลังทำงานให้กับลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไมเคิลเคอร์รียังก้าวขึ้นสู่เวทีในการแข่งขันนักลงทุนเริ่มต้นระดับโลกและพูดถึงเคสของเขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรนเปลี่ยนโฉมธุรกิจในทศวรรษที่จะมาถึงและสาเหตุที่ฟลิงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการนำทางธุรกิจดังกล่าวเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่

    Top