ประกาศผลนักศึกษาผู้ชนะการแข่งขันสถาปัตยกรรมพาหนะบินได้สำหรับชุมชนเมืองครั้งแรกของโลก (World’s First Architecture Competition for Urban Flying Vehicles)

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย (20 กุมภาพันธ์ 2561): ผู้นำเยาวชนจากทั่วทั้งกรุงเทพฯพากันมารวมตัวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสัปดาห์ที่แล้วเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันสถาปัตยกรรมพาหนะบินได้สำหรับชุมชนเมืองครั้งแรกของโลก (World’s First Architecture Competition for Urban Flying Vehicles) การแข่งขันนี้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างจินตนาการใหม่ๆเกี่ยวกับอนาคตของระบบการขนส่งภายในชุมชนเมืองและอิทธิพลที่โดรนจะเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมของเมือง โดยมีเงินรางวัลรวม 10,000 บาท

การแข่งขัน 2018 Fling / INDA Vertiport Architecture เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันระหว่าง International Program in Design and Architecture (การออกแบบและสถาปัตยกรรมหลักสูตรนานาชาติ) (INDA) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ Fling บริษัทการลำเลียงทางอากาศในตัวเมืองสัญชาติไทย-แคนาดา ซึ่งเป็นแนวหน้าในการจัดหาบริการโดรนใช้ภายในพื้นที่ตัวเมือง

นักศึกษาหลายร้อยชีวิตทำงานร่วมกันเพื่อเตรียมผลงานส่งเข้าประกวด CEO Fling ไมเคิล เคอรี่ ได้มอบรางวัลให้แก่สามทีมผู้ชนะในงานพิธีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ INDA Lab ในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ที่ Fling เราเชื่อว่าอนาคตของระบบการขนส่งภายในเมืองอยู่บนอากาศ มัลติโรเตอร์โดรนและพาหนะบินได้อัตโนมัติชนิดอื่นจะขว้างบรรจุภัณฑ์ต่างๆ สังเกตการณ์โครงสร้างพื้นฐาน และติดตามการกระทำทางอาชญากรรม ผลที่ได้จะมีความปลอดภัยมาก สะดวกสบาย และมีความเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยภายในเมืองวุ่นวายแออัดต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เคอรี่กล่าว “เรารู้สึกประหลาดใจมากกับคุณภาพของผลงานส่งประกวดจากนักศึกษาของ INDA ที่กล้ารับความท้าทายของการสร้างโครงสร้างใหม่เพื่อปรับใช้กับพาหนะบินได้”

รางวัลที่หนึ่งมอบให้กับทีมนักศึกษาที่คิดใช้ระเบียงกับทางเชื่อมระหว่างตึกเป็นลานลงจอดสำหรับการส่งโดรน
สมาชิกทีม นางสาวภาสินี เกิดพงศ์วณิช กล่าวว่า “มันเป็นความท้าทายในการคิดว่าตึกต่างๆในกรุงเทพฯจะต้องเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคตเมื่อโดรนทางการค้าดำเนินงานเป็นเรื่องปกติ การประกวดนี้ให้โอกาสเราคิดแตกต่างออกไปได้จริงๆ”

รางวัลที่สองมอบให้กับทีมที่มีความคิดป้อมสูงตามธรรมชาติที่สามารถปรับใช้กับการบินโดรนระยะไกลระหว่างหมู่เกาะอินโดนีเซีย รางวัลที่สามเป็นของกลุ่มที่สร้างการออกแบบอาคารสูงระฟ้าสำหรับโรงแรมมารีน่า เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์ โดยมีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับผู้คนและโดรนหลากหลายขนาด

อาจารย์ INDA Tijn van de Wijdeven กล่าวว่า “INDA เคยทำงานความร่วมมือกันมาก่อนแต่ไม่เคยทำกับบริษัทไฮเทคในด้านนวัตกรรมเช่นนี้เลย การมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมช่วยเตรียมตัวนักศึกษาของเราสู่โลกการทำงาน ไม่ว่าพวกเขาจะกลายเป็นสถาปนิกหรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นก็ตาม”

การดำเนินงานทางอากาศในตัวเมืองเหมาะสมกับความคิดริเริ่ม “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล เนื่องจากพวกเขามีศักยภาพในการทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างมลภาวะที่น้อยลง พวกเขายังทำให้ผลประโยชน์จากความเจริญรุ่งเรืองทั่วทุกภูมิภาคเท่ากันอีกด้วยโดยการลดภาระเวลาการเดินทางไปมา

Fling และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังศึกษาหาวิธีประสานความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

ผู้ชนะการแข่งขัน 2018 Fling / INDA Vertiport Architecture

รางวัลที่หนึ่ง – 5,000 บาท
นางสาวภาสินี เกิดพงศ์วณิช
นางสาวสุภัสสร บุญธรรมมา
นายพระพรต พุทธธรรมรงค์
นางสาวอภิษฎา หาญบรรเจิด

รางวัลที่สอง – 3,000 บาท
นางสาวพรรณนาธรณ์ ภูวิชิต
นางสาวปัณฌารีย์ รุจิรอาภรณ์
นายนวพล หมอนทอง
นายคุณานันท์ ปัญญาหอม
นางสาวบุญยวีร์ สุรีย์พงษ์

รางวัลที่สาม – 2,000 บาท
นางสาวนัญนา ไทยบุญเรือง
นางสาวเข็มจิรา ละออสุวรรณ
นายธนากร พลธนากรคุณ
นายคณิน อ. สุทธมนัสวงษ์

เกี่ยวกับ Fling

FLING คือ บริษัทสัญชาติไทย-แคนาดา ก่อตั้งเมื่อปี 2560 Fling กำลังพัฒนาระบบนิเวศโดรนในเมืองอยู่เพื่อให้ชีวิตเมืองปลอดภัย สะดวกสบาย และมีความเข้าถึงได้มากขึ้น Fling ริเริ่มบริการโดรนใช้งานภายในเมืองโดยเริ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเมืองอัจฉริยะ การส่งบรรจุภัณฑ์ การตรวจตรา และการบูรณาการทางอากาศ

เกี่ยวกับ INDA

INDA หรือ International Program in Design and Architecture (การออกแบบและสถาปัตยกรรมหลักสูตรนานาชาติ) คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สถาปนาเมื่อปี 2460 โดยรัชกาลที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาปนาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2482 และมีประวัติความสำเร็จอันยาวนานในการให้การศึกษาเชิงปฏิบัติแก่มืออาชีพมากมายในประเทศไทย หลักสูตรนานาชาติ – INDA – สถาปนาขึ้นเมื่อปี 2549 มีเป้าหมายเพื่อตอบรับเสียงเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นสำหรับการสอนในภาษาอังกฤษซึ่งจะเตรียมตัวนักศึกษาเพื่อการเรียนต่อในต่างประเทศได้ดีกว่า

ติดต่อสื่อ

สุมานะ พงษ์นพภา, ผู้ช่วยผู้บริหาร, Fling

Email: sumana.po@fling.asia Phone: +66 (0) 9-498-6395-1
ศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CCC) Email: cicc@chula.ac.th Phone: +66 (0) 2-218-3280-3

    Top